hoctaphay.com
Bài Tập 15: Trang 117 SGK Hình Học Lớp 9 - Tập 2 - Bài 2 - Chương IV
Mẹo làm bài tập 15 trang 117 sgk hình học lớp 9 tập 2 bài 2 Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt chương 4. Một hình nón được đặt vào bên trong của một hình lập phương như hình vẽ.