hoctaphay.com
Bài Tập 11: Trang 112 SGK Hình Học Lớp 9 - Tập 2 - Bài 1 - Chương IV
Mẹo làm bài tập 11 trang 112 sgk hình học lớp 9 tập 2 bài 1 hình trụ diện tích xung quanh và thể tích hình trụ chương 4. Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h84).