hocgiai.com
Bài 13: Dòng điện trong kim loại
Cùng bài học: Gợi ý bài tập SGK Bài 13 Vật lý 11 Cơ bản Tóm tắt lý thuyết I. Bản chất của dòng điện trong kim loại Thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại: Trong kim loại, các nguyên tử bị mất electron hoá trị trở thành …