hocggsheet.com
Tạo Hộp Thoại Xem Email Trước Khi Gửi || Apps Script || hocggsheet.com
Hướng dẫn cách tạo hộp thoại xem email trước khi gửi. Bấm vào 1 nút đã tạo sẵn, chúng ta sẽ chạy chương trình hiển thị thông báo, bấm OK để gửi email...