hocggsheet.com
Giới thiệu về HocGgSheet.com - Học Google Sheets
Google Sheet là một trong nhiều công cụ miễn phí mà Google cung cấp cho người dùng. Với những tính năng được cập nhật liên tục, nó đang dần thay thế cho Excel về mặt tiện dụng. Nếu như Excel có VBA Excel cho phép lập trình những chức năng nâng cao, thì Google Sheet …