hoanghannom.com
“[Ngày ngày em chơi đùa cùng ánh sáng vũ trụ]” – Pablo Neruda
Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước mơ của một châu lục.” XIV Ngày ngày em chơi…