hoanghannom.com
“Bão băng” – Robert Hayden
Robert Hayden (1913–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông là người gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, từ năm 1976 đến năm 1978. Bão băng Không thể ngủ, hay cầu …