hoanghannom.com
“Trèo lên anh” – Erica Jong
Erica Jong (1942–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà nổi tiếng nhất với cuốn Fear of Flying, cuốn tiểu thuyết thách thức suy nghĩ truyền thống về các vấn đề nữ giới, hôn nhân, và tính dục. Trèo lê…