hoanghannom.com
“Những con ếch nhỏ bị giết trên đường cao tốc” – James Wright
James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Những con ếch nhỏ bị giết trên đường cao tốc So…