hoanghannom.com
“Copernicus” – Paul Tran
Paul Tran lớn lên ở San Diego, California và có bằng MFA về thơ tại Đại học Washington-St. Louis. Thơ của họ đã xuất hiện trên The New Yorker, Poetry, The Boston Review, và các ấn phẩm khác. Copern…