hoanghannom.com
“Pad, pad” – Stevie Smith
Stevie Smith (1902–1971) là một nhà thơ và tiểu thuyết gia người Anh. Bà được trao giải thơ Cholmondeley năm 1966 và Huân chương Vàng của Nữ hoàng Anh cho Thơ năm 1969. Pad, pad Anh luôn nhớ những …