hoanghannom.com
“Đám đông” – César Vallejo
César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Đám đông Cuối trận chiến, và một người lính chết, một người đi đến chỗ anh ta và nói: “Đừng chết, tôi yêu anh rất nhi…