hoanghannom.com
“Đời tôi có kích cỡ của đời tôi” – Jane Hirshfield
Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Đời tôi có kích cỡ của đời tôi Đời tôi có kích cỡ của đời tôi. Những că…