hoanghannom.com
“Sự kinh ngạc” – Galway Kinnell
Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982). Sự kinh ngạc Cọc chèo …