hoanghannom.com
“Những giấc mơ của nước” – Donald Justice
Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996. Những giấc mơ của nước 1 Một sự im…