hoanghannom.com
“Tuyết đầu” – Arthur Sze
Arthur Sze sinh năm 1950 ở New York City. Là tác giả của mười tập thơ, ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995 và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2019. Tuyết đầu Một con thỏ dừng lạ…