hoanghannom.com
“Bài thơ Trung Hoa” – J. D. McClatchy
J. D. McClatchy (1945–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2012 và giảng dạy tại Đại học Yale trong nh…