hoanghannom.com
“Từ ‘tôi’” – Franz Wright
Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004. Từ ‘tôi’ Khó thở hơn ở gần đỉnh, và…