hoanghannom.com
“Đường mây” – Tess Gallagher
Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu tuần thì Carver qua đời. Đường mây Với những bước đ…