hoanghannom.com
“Khi lá đã vàng, hoặc không, hoặc vài còn vương…” – James Richardson
James Richardson (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Jackson năm 2011 và giải Alice Fay di Castagnola năm 2015. Ông hiện là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Trung tâm Lewis về Ng…