hoanghannom.com
“Cathexis” – Rae Armantrout
Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010. Cathexis Khi ta nói thế giới này bị ám ý ta …