hoanghannom.com
“Sáng nay, tôi muốn có bốn chân” – Jane Hirshfield
Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Tập thơ thứ chín của bà, Ledger, sẽ được Knopf xuất bản vào năm sau. Sáng nay, tôi muốn có bốn chân Chẳng có gì trên hai chân quá nặng, hoặc…