hoanghannom.com
“Vườn cây trắng” – Arthur Sze
Arthur Sze sinh năm 1950 ở New York City. Ông đã xuất bản mười tập thơ và là giáo sư hưu trí tại Institute of American Indian Arts. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995. Vườn cây t…