hoanghannom.com
“[Và đây tôi đã mơ, và đây tôi vẫn mơ]” – Arseny Tarkovsky
Arseny Tarkovsky (1907–1989) là nhà thơ và dịch giả người Nga. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước Liên Xô trong năm ông mất. Ông là cha của đạo diễn Andrei Tarkovsky. Và đây tôi đã mơ, và đây …