hoanghannom.com
“Vai chính” – Graham Foust
Graham Foust sinh năm 1970 ở Knoxville, Tennessee và lớn lên ở Eau Claire, Wisconsin. Anh có bằng PhD tại SUNY-Buffalo và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Denver. Vai chính Vết thương …