hoanghannom.com
“Mỗi lần từ một độ cao” – Stephen Dunn
Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Mỗi lần từ một độ cao Cái lần tôi nghĩ mình yêu và điềm nhiên nói thế không khác mấy cái lần tôi thực sự yêu …