hoanghannom.com
“Ở một thị trấn yên lặng bên biển” – Tony Hoagland
Tony Hoagland sinh năm 1953 ở Fort Bragg, Bắc Carolina. Ông đã xuất bản tám cuốn sách và là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Houston trước khi qua đời năm 2018. Ở một thị trấn yên lặng bên biể…