hoanghannom.com
“Về cái chết của một bài thơ” – A. K. Ramanujan
A. K. Ramanujan (1929–1993) là nhà thơ và học giả người Ấn Độ. Ông giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Chicago từ năm 1962, nơi ông là giáo sư về ngôn ngữ và các nền văn minh Nam Á. Về cái chết của…