hoanghannom.com
“Để tưởng nhớ David, con ngựa đã ăn mất một bài thơ của tôi” – James Wright
James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Để tưởng nhớ David, con ngựa đã ăn mất một bài …