hoanghannom.com
“P. à” – Victoria Chang
Victoria Chang sinh năm 1970 ở Detroit, Michigan trong một gia đình di cư từ Đài Loan. Tập thơ thứ năm của cô, OBIT, sẽ được Copper Canyon Press xuất bản vào tháng Tư năm 2020. P. à Có người sẽ …