hoanghannom.com
“Tiễn biệt vợ tôi, Janina” – Czesław Miłosz
Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980. Tiễn biệt vợ tôi, Janina Những n…