hoanghannom.com
“Cuộc diễu hành của phụ nữ” – Philip Schultz
Philip Schultz (1945–) là nhà thơ người Mỹ và giám đốc sáng lập trường The Writers Studio ở New York City. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1984 và giải Pulitzer cho thơ năm 2008. Cuộc diễu hành c…