hoanghannom.com
“Bài thơ với một dòng của Wittgenstein” – Nguyễn Huy Hoàng
Thế giới là tất cả những gì đúng sự thật. Một mình với bức tường trống và trang giấy trắng Chúng ta thấy chẳng còn gì để viết Về tình yêu, và nỗi đau, và những sự mất mát Chúng ta đã chịu đựng đủ, …