hoanghannom.com
“Người đàn ông một chân” – Anne Sexton
Anne Sexton sinh năm 1928 ở Newton, Massachusetts. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967 và, sau một thời gian dài mắc rối loạn lưỡng cực, bà tự sát năm 1974. Người đàn ông một chân Từng có m…