hoanghannom.com
“Những con hến” – Ishigaki Rin
Ishigaki Rin sinh năm 1920 ở Tokyo. Học xong trung học, bà vào làm việc tại Ngân hàng Hưng nghiệp Nhật Bản từ năm 1934 đến năm 1975. Cùng một số nữ nhà văn khác, bà sáng lập tạp chí Danso năm 1944.…