hoanghannom.com
“Như người ta nói” – Robert Creeley
Robert Creeley (1926–2005) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1987 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2001. Như người ta nói Dưới cái cây trên mộ…