hoanghannom.com
“Trên tất cả những đỉnh núi” – Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe sinh năm 1749 trong một gia đình khá giả ở Frankfurt. Ông đến Strasbourg để học luật, nơi ông gặp triết gia Johann Gottfried Herder, tìm hiểu Shakespeare, và bắt đầu làm …