hoanghannom.com
“Những cái cây” – Philip Larkin
Philip Larkin sinh năm 1922 ở Radford, Coventry. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1945, theo sau là hai cuốn tiểu thuyết vào các năm 1946 và 1947. Các tập thơ nổi bật sau này bao gồm The Whitsun Weddin…