hoanghannom.com
“[tôi muốn tình yêu của tôi chết]” – Samuel Beckett
Samuel Beckett sinh năm 1906 ở Foxrock, gần Dublin, Ireland. Sau khi tốt nghiệp trường Trinity College năm 1927, ông đến Paris và bắt đầu sáng tác cả thơ lẫn các tác phẩm văn xuôi. Cho đến năm 1945…