hoanghannom.com
“Selfie” – Frieda Hughes
Frieda Hughes (1960–) là nhà thơ người Anh. Bà là con cả của Ted Hughes và Sylvia Plath. Selfie Bạn muốn gắn mình vào sự kiện đó Với một hình ảnh của ngọn núi lửa, hay vụ sát hại trên phố, Hay vụ c…