hoanghannom.com
“Sau đó” – Shuntarō Tanikawa
Shuntarō Tanikawa (1931–) là nhà thơ người Nhật Bản. Sau đó Vẫn còn gì sau đó. Sau khi tôi mất đi một người quan trọng, sau khi tôi đã nghĩ chẳng còn gì sau đó, sau khi tôi nhận ra tất cả đã kết th…