hoanghannom.com
“Một bài thơ chẳng có con chim nào trong đó” – Jack Spicer
Jack Spicer sinh năm 1925 ở Los Angeles. Ông theo học ở Đại học California, Berkeley, nơi ông kết bạn với Robin Blaser và Robert Duncan, bên cạnh các nhà thơ và nghệ sĩ khác trong phong trào Phục h…