hoanghannom.com
“[Tôi chẳng biết mình đang tìm gì mãi]” – Rosalía de Castro
Rosalía de Castro sinh năm 1837 ở Santiago de Compostela và qua đời năm 1885 ở Padrón, A Coruña. Làm thơ chủ yếu bằng tiếng Galicia, cùng với Manuel Curros Enríquez và Eduardo Pondal bà là một tron…