hoanghannom.com
“[Đêm nay tôi có thể viết những dòng thơ buồn nhất]” – Pablo Neruda
Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước mơ của một châu lục.” XX Đêm nay tôi có thể…