hoanghannom.com
“[bởi cảm giác là điều trước hết]” – E. E. Cummings
E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * bởi cảm giác là điều trước hết nên ai lưu tâm tới cú pháp của sự vật sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn hôn em; t…