hoanghannom.com
“[Đôi khi một người đàn ông đứng dậy trong bữa tối]” – Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1875 ở Praha và xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sốn…