hoanghannom.com
“[Em sẽ biết tôi yêu và tôi không yêu em]” – Pablo Neruda
Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước mơ của một châu lục.” XLIV Em sẽ biết tôi y…