hoanghannom.com
“Nghiêng” – Nguyễn Huy Hoàng
Tôi đứng trước nhà em nghiêng tay nắm cửa đã hỏng nó sẽ rơi nhưng chưa rơi mưa đổ nghiêng ngoài trời trong căn bếp nghiêng em ngồi nghiêng nhìn bình hoa nghiêng sen rụng từng cánh thẳng giữa khói t…