hoanghannom.com
“Mùa hè ở một thị trấn nhỏ” – Linda Gregg
Linda Gregg (1942–2019) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1985, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 2006, và giải thơ Lenore Marshall năm 2009. Mùa hè ở một thị trấn nhỏ Khi nhữn…