hoanghannom.com
“Mưa thu ở Tel Aviv” – Yehuda Amichai
Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ giữa những năm 1960.” Mưa thu ở Tel Aviv Một người…